DK MedCom Terminology
1.6.0 - release Denmark flag

This page is part of the MedCom Terminology (v1.6.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. The current version which supersedes this version is 1.1.1. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

CodeSystem: MedCom Observation Result Group (Experimental)

Official URL: http://medcomfhir.dk/ig/terminology/CodeSystem/medcom-observation-resultGroup Version: 1.6.0
Draft as of 2024-01-18 Computable Name: MedComObservationResultGroup

The observation result group are intende to be used to sort the individual analyzes.

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This case-insensitive code system http://medcomfhir.dk/ig/terminology/CodeSystem/medcom-observation-resultGroup defines the following codes:

CodeDisplay
5 Hæmatologi
10 Væske- og elektrolytbalance
15 Syre/base- og oxygenstatus
20 Hæmostase
25 Organmarkører
30 Metabolisme
35 Endokrinologi
40 Tumormarkører
45 Immunologi og inflammation
50 Autoantistoffer
55 Allergi
60 Farmakologi
65 Sporstoffer og vitaminer
70 Infektion og smittemarkører
75 Blodtyper og transfusion
80 Vævstyper og transplantation
85 Molekylær genetik
90 Urin og fæces
95 CSV-,led-og pleuravæske,ascites m.m
100 Marv og andre biopsier
105 Sæd
110 Projektundersøgelser
115 Andre undersøgelser
120 Hjemmemåling